1. (a) karış(tır)mak, burnunu sokmak.
    He mixed up in politics. (b) karmakarışık yapmak, (c) şaşırmak,
    birbirine karıştırmak, zihni karışmak.
    He mixed up the meaning of those two words. Don't mix me up; I'm trying to count.
girişmek Fiil
karışıklık, anlaşmazlık, karışık/içinden çıkılmaz durum, şaşkınlık.
Due to some administrative mix-up
the letters had not been sent out.
İsim
ihtilâf, kavga dövüş. İsim
yumruklaşmak, yumruk yumruğa girmek.