mixed property

  1. hem menkul
  2. hem de gayri menkul özelliklerini taşıyan eşya
  3. menkul ve gayri menkul mülk
  4. menkul ve gayrimenkul mülk
karma mülkiyet