move to do something

birinin birşey yapmasına yol açmak Fiil
birini birşey yapmaya teşvik etmek Fiil
birini birşey yapmaya itmek Fiil
birini birşey yapmaya sevk etmek Fiil
birinin birşey yapmasına neden olmak Fiil