murisin terekesinden bir mirasçıya isabet eden kısım

  1. assets per descent