1. İsim gemi/uçak seferi, seyrüsefer.
  2. İsim (gemileri/uçakları) gütme, sevketme.
    The compas is an instrument of navigation.
  3. İsim (gemi/uçak) gidiş/geliş yollarını haritada çizme/işaretleme.
  4. İsim denizcilik, havacılık, (gemi/uçak ile) gidip gelme.
    navigation is difficult on this river because
    of the rocks. a passage open to navigation .
  5. İsim gemicilik, denizcilik bilimi.
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı (NACE kodu: 26.51) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı (NACE kodu: 26.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
seyrüsefer kazası
seyrüsefer kazaı
hava seyrüseferi
uçak seyri
hava seyrüseferi, havacılık (işletmesi).
hava seyrüseferi
kanal seyri
yıdızlarla yolalma, yıldızlara göre seyrüsefer.
kıyı seyri
sahil seyri
sahil seyri
kıyı seyri
kıyı seyrüseferi
kıyı boyunca seyretme
deniz ticareti
ticari seyrüsefer
Denizde Seyrüsefer Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Cezalandırılmasına Dair Sözleşme Özel Isim, Hukuk
Denizcilik Seferyollarının Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
deniz yolculuğu tehlikeleri İsim
yöneltilmiş radar işaretinin frekans değişmesinden uçağın hız, konum ve rotasını belirleme. İsim
Avrupa Hava Trafiği Güvenliği Teşkilatı
avrupa hava trafiği güvenliği teşkilatı
seyrüsefer serbestisi İsim, Uluslararası Hukuk
açık deniz seyri
(gemi güvertesinde uygunsuz ticari işler çevirme
eylemsiz güdüm: roket, uzay aracı, uçak vb.'nin hız ve doğrultu değişmelerine duyarlı jiroskop vb. gibi aletlerle güdümü.
bir ülkenin iç sularında seyir
memleket içi gemi seyrüseferi
iç sular trafiği
nehir , göl gibi memleket içi seyrüsferi
göl gibi memleket içi gemi seyrüseferi
yurt içi vapur seferleri İsim
yurt içi vapur seyrüseferi
muntazam seyri olan gemi
seyrüsefer hattı
seyrüsefer hattı
uzak mesafe seyri
deniz seyrüseferi
seyrüseferi engellemek Fiil
seyrüsefere mani olmak Fiil
seyrüseferi engelleme
şilepçilik
muntazam seyri olan gemi
seyrüsefer talimatnamesi
seyir riski
ırmak trafiği
uluslararası gemi trafik kuralları İsim
uzay seyri
gemi trafiği antlaşması
Birleşmiş Milletler Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
iç sularda seyreden gemi
gemi seyrüseferi anlaşması
seyrüsefer antlaşması
seyir sözleşmesi
seyir yardımcı araç ve gereçleri İsim
seyre yardımcı olan araç ve gereçler İsim
seyir yardımcıları İsim, Denizcilik
seyir duyuruları İsim, Denizcilik
seyir yardım hizmetleri İsim, Denizcilik
seyir haritası İsim
gemicilik şirketi
yol bilgisayarı İsim, Ulaşım
seyir evrakı İsim, Denizcilik
seyir rüsumu
seyir aletleri İsim
şamandıra
indirme iskelesi
deniz ticaretini geliştirmek ya da sınırlandırmak için çıkarılan yasalar
uçuş ışığı: uçak gövdesine bağlı ve gece uçuşu esnasında uçağın boyutlarını, yerini ve yolunu gösteren
renkli ışık.
position light, running light ile ayni anlama gelir.
İsim
seyrüsefer ışıkları İsim
seyrüsefer subayı
geminin limanda bulunduğu sırada veya yatarken ortaya çıkan rizikoların aksine seferdeyken oluşan rizikolar İsim
geminin rotası İsim
seyrüsefer rotası İsim, Denizcilik
seyir emniyeti, seyir güvenliği İsim, Denizcilik
seyir güvenliği İsim, Denizcilik
denizcilik okulu
karasularında irtifak hakkı
sefer bölgesi İsim, Denizcilik
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
SHODB Özel Isim, Kurum İsimleri
hava antlaşması
ırmaklarda seyrüsefer özgürlüğü
açık deniz seyri
avrupa hava taşımacılığı güvenlik örgütü
Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasası Özel Isim, Hukuk
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Seyir Duyuruları Hazırlama ve Yayımlama Hizmetleri Yönetmeliği Özel Isim, Hukuk
1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Özel Isim, Hukuk