neat's-foot oil

  1. İsim paça yağı: sığır paçasını ve incik kemiğini kaynatarak elde edilen ve köseleyi yumuşatmakta kullanılan yağ.