negative covenant

  1. menfi borç veya bir çekinme yükümlülüğü getiren akit
  2. menfi bir borç veya içtinap yükümlülüğü yükleyen akit
  3. menfi bir borç ve içtinap yükümlülüğü yüklenen akit