nervous system

sempatik sinir sistemi: kalp, mide, kan damarları, gudde vb. gibi organların irade dışı hareketlerini idare eden sinir sistemi.
otonomik sinir sistemi İsim, Psikoloji
merkezî sinir sistemi, beyin ve omurilik.
merkezi sinir sistemi İsim, Psikoloji
beyin ve omuriliğin dışında kalan sinir sistemi
periferik sinir sistemi İsim, Psikoloji
çevresel sinir sistemi İsim, Psikoloji
somatik sinir sistemi İsim, Psikoloji
ilacın sinir sistemi üzerindeki etkisi