news monger

havadis kumkuması, dedikoducu, (uydurma/asılsız) haber yayan kimse. İsim