no parking area

park yasağı olan alan
park yasağı mıntıkası İsim