notwithstanding anything to the contrary contained in ...

  1. Zarf, Hukuk ...'de yer alabilecek aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın