nuisance at law (per se)

  1. her hal ve şerait altında ve bizatihi umum veya birey veya bireyler için muzır olan veya tehlike oluşturan fiil