1. Allah (yeminlerde kullanılırdı).
 2. Sıfat garip, acayip, tuhaf (şey).
  odd-looking: garip/acayip (görünüşlü).
  an odd fish: tuhaf adam.

  He had an odd expression on his face: Yüzünde garip bir ifade vardı.
  It's odd that she's not back yet: Hâlâ dönmemiş olması acayip!
  in odd corners: kıyıda bucakta, umulmadık yerlerde.
  the odd game: berabere kalındığı zaman sonuç almak için oynanan oyun.
  strike one as odd: garibine gitmek.
  Well that's odd!: Tuhaf şey! Allah Allah! Olur şey değil!
 3. Sıfat bambaşka.
 4. Sıfat küsur.
  I owe 300-odd dollars: 300 küsur dolar borcum var.
 5. Sıfat (tam sayıdan artan) bir-iki, birkaç.
  a few odd: birkaç.
  a few odd dollars in her purse: cüzdanında birkaç dolar.
 6. Sıfat (sayı) tek, 2 ile bölününce 1 artan.
  5 is an odd number.
  odd or even: tek mi çift mi.
 7. Sıfat artakalan, artık.
 8. Sıfat öbür tekine uymayan.
  an odd glove.
 9. Sıfat tek tük, dağınık, bölük pörçük, bir gruba/diziye dahil olmayan.
  to pick up odd bits of information.
 10. Sıfat geçici, sürekli olmayan, arasıra zuhur eden.
  odd job.
  at odd moments/times: vakit buldukça, boş vakitlerde.
yadırganmak Fiil
acayibine gitmek Fiil
acaibine gitmek Fiil
tuhaflaşmak Fiil
hiçbir şey yapmadığından kendisine görev verilebilecek kişi
küçük hisseler ticareti
küçük hisseler ticareti
artık gün
artık gün
tuhaf
şans eseri olarak
bir ürünün fiyatını tek sayı ile biten şekilde saptama
(örneğin , 500 dolar yerine , 499 dolar gibi
İngilterede 18'inci yüzyılda kurulmuş olan
Independent Order of Odd Fellows adlı yardımlaşma/dayanışma derneği üyesi. İsim
sıradan olmayan bir kişi
yedek
ara sıra çıkan işler
iş bulunca çalışan işçi
geçici işçi, rastgele süreksiz ve basit işlerde çalışan işçi. İsim
öteberi işler İsim
ara sıra çıkan işler İsim
mutattan az miktar. İsim
(borsa) küsuratlı: sayısı 100 veya 10'dan az hisse senedi. İsim
yedek
tek kalan kaybeder (oyundan çıkarılır): yazı-tura vb. atarak tek kalan kimseyi gruptan/takımdan çıkarma usulü.
tek kalarak oyundan çıkarılan kimse.
garip/acayip kimse.
paranın üstü
31 gün çeken aylar İsim
tek adet
tek numara
tek sayı İsim, Matematik
tek sayılar İsim
tek mi çift mi oyunu
tek parite
tek eşlik
tek kalmış parça
kullanılmayacak boy
komik adam
yeni sigorta sözleşmesi tarihi ile bunu izleyen dönemdeki ilk üç aylık ödeme günü
100 küsur sayfa
yüz küsur sayfa
20 küsur sayfa
tek cilt
boş vakitlerde
boş vakitlerde
önüne gelen işi yapmak Fiil
evde ufak tefek işler yapmak Fiil
kıyıda bucakta
paranın üstünü alıkoymak Fiil
paranın üstünü saklamak Fiil
bir meblağın üstünü tamamlamak Fiil
berabere kalındığında sonuç için oynanan oyun
ayrık otu İsim