oecumenic(al) council

  1. kilise genel kurulu: Papanın başkanlığında kardinal ve piskoposlar meclisi.