olağan dışı, alışılmamış, anormal, mutat hilâfına.
offbeat humor.
vurgusuz nota. Müzik
püskürtmek, kovmak, defetmek, uzaklaştırmak.
to beat off an attack: taarruzu püskürtmek.
We
had to beat off clouds of mosquitos.
birini mağlup etmek Fiil
birini alt etmek Fiil
birini geri püskürtmek Fiil
birini yenmek Fiil
role alışılmadık bir işlev
olağan dışı
bir kimsenin bilgisi/tecrübesi/uzmanlığı dışında.
He said that computer programming is off his beat.
bu benim alan ım dışında