on easy terms

  1. uygun şartlarla
  2. müsait şartlarla
  3. İsim ödeme kolaylıkları
bir şeyi müsait şartlarla satın almak Fiil