one party press

  1. tek partili basın
  2. basının politik partilerden yalnızca biriyle ilgili haberler vermesi ya da tek partiyi tutması