optical activity

  1. ışıksal etkenlik: bazı maddelerin veya çözeltilerinin ucaylı ışığın titreşim düzlemini döndürmesi.