original frustration

  1. asli engeller
  2. (mukavele) başlangıçtaki olanaksızlık