particular lien

  1. belirli bir konudaki rehin hakkı
  2. belirli bir şey üzerindeki rehin hakkı
  3. muayyen bir eşya üzerinde bizzat o eşya ile ilgili bir iş veya hizmet sebebiyle mevcut olan rüçhanlı takip veya hapis hakkı