pay through the nose

  1. aşırı/fahiş fiyat ödemek, avuç dolusu para ödemek, ateş pahasına satın almak, çok pahalıya malolmak.
  2. burnundan fitil fitil gelmek, fazlasıyla ödemek.