pecking order

gagalama düzeni: kümes hayvanlarında kuvvetlinin zayıfı gagalayarak sindirdiği ve tahakkümü altına aldığı düzen. İsim
(insan toplumlarında) zorbalık/tahakküm düzeni, kuvvetlinin zayıfı ezerek baş eğdirdiği düzen. İsim