1. İsim kuş dili: bir dildeki kelimelerin ilk sessiz harf(ler)ini kaldırıp sona ekledikten sonra“ay” sesi ilâvesiyle
    elde edilen uydurma dil. Örnek:
    Speak Pig Latin'den yapılan “Eakspay igpay atinlay”.