1. İsim, Din ve İnanç bishop
  2. pontiff
primate
archbishop
eparchial
crosier

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir bölgenin ... olan başpapaz