plant someone

  1. Fiil birini yerleştirmek
  2. Fiil birini gizlice görevlendirmek