1. İsim elektrik kesintisi
  2. İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar elektrik kesilmesi
cereyanı kesmek Fiil