presumption of access

  1. cinsel ilişkide bulunduklarına dair karine
  2. birlikte yaşayan karı-kocanın cinsel temasta bulunduklarına dair karine
  3. birlikte yaşıyan karı kocanın cinsel temasta bulunduklarına dair karine