product benefits

  1. İsim ürün yararları
  2. İsim bir müşterinin isteklerini tatmin etme yolu üzerinde bulunan etmenler