product development

deneme üretimi ve tam üretim aşamaları İsim
prototip ürün
ürün geliştirmesi evresi
model yapımı
yeni bir ürünün doğuşuna giden olaylar zinciri
ürün araştırması ve geliştirmesi