productivity deal

  1. (Br) verimlilik anlaşması
  2. verimliliği artırmak amacıyla yönetim ile işgücü arasında yapılan anlaşma
  3. bunun karşılığında işçiler maaş artışı şeklinde primlere ya da kâr paylaşımına hak kazanırlar