promissory note

  1. emre yazılı senet
  2. bono
  3. senet
  4. emre muharrer senet
  5. İsim, Ticaret borç senedi
sahte poliçe düzenlemek Fiil
müşterek ve müteselsil senet
ortak senet
müşterek emre muharer senet
ortak poliçe
bir borcu ödemek Fiil
poliçe düzenlemek Fiil
hamiline yazılı senet
emre yazılı senet
ibrazında ödenen senet