1. ivedi, acele, çabuk, vakitli, vaktinde, vakit geçirmeksizin, hemen, ertelemeden, gecikmeden.
  a prompt
  reply. I expect a prompt answer. prompt payment.
 2. tez davranan, işini çabuk/vaktinde yapan.
  This worker is always prompt in his duties. They were prompt
  to offer their services.
 3. harekete geçirmek, teşvik etmek, kışkırtmak, zorlamak.
  Hunger prompted him to steal.
 4. başlatmak, önayak olmak, fırsat/vesile vermek
  The article in the paper prompted him to call a meeting of the staff.
 5. hatırlatmak, fısıldamak, suflörlük yapmak.
  It is forbidden to prompt a witness in the court.
 6. Ticaret vade, borcun ödenmesi için verilen müddet.
  prompt note: vadeli senet, vade ihbarı.
 7. teşvik, tahrik, kışkırtma, harekete geçirme, önayak olma, başlatma, vesile/fırsat (verme).
 8. hatırlatma, hatırlatıcı şey, sahnede oyuncuya rolünü hatırlatıcı söz.
 9. tam.
  The performance will start at 8 o'clock prompt: Gösteri tam saat 8'de başlayacak.
komut istemi Bilgi Teknolojileri
DOS komut istemi Bilgi Teknolojileri
sistem komut istemi Bilgi Teknolojileri
bir tanığı etkilemek Fiil
çabuk yanıt
çabuk cevap
çabuk cevap
acil dikkat
bir sipariş ile hemen ilgilenme
(tiyatro) suflör locası
mal teslimini izleyen birkaç gün içinde yapılan nakdi ödeme
Londra Maden Borsası'nda satın alma sözleşmesini yerine getirmek için bir madenin teslim edilmesi gereken tarih
ödeme tarihi
(Londra Borsası) vade günü
çabuk karar
acele teslim
acilen yerine getirme
acele sevkıyat
ihbarname
ithalatçıya hatırlatmak amacıyla verilen ikaz notu
ödeme vadesinin dolmasına yakın
vadesinde borcunu ödeyen kimse
borcunu vaktinde ödeyen
muaccel ödeme
vaktinde ödeme
acele cevap
acele servis
acele yükleme
acele sevkıyat
birinin birşey yapmasına neden olmak Fiil
birini birşey yapmaya teşvik etmek Fiil
birini birşey yapmaya kışkırtmak Fiil
birini birşey yapmaya itmek Fiil
birine cevap yetiştirmek Fiil
birine bir cevap önerisinde bulunmak Fiil
ayaklanmaya kışkırtmak Fiil
yardıma hazır
hızlı yargılama İsim, Hukuk
üç aylık vade ile
acil tedbir alınmasını istemek Fiil
acele olarak ödenmesini talep etmek Fiil
hazır peşin
mümkün olduğu kadar çabuk bildirmek Fiil
malların acele teslimini garanti etmek Fiil
teslimi garanti etmek Fiil
acele teslim satış