1. İsim, Dil ve Edebiyat zamir
  2. İsim adıl, zamir, adın yerini tutan sözcük:
    I, you, he, we, they, this, who, what are pronouns.
işaret zamiri
şahıs zamiri
kişi zamiri
iyelik zamiri