public interest

  1. İsim, Rekabet Hukuku kamu yararı
  2. amme menfaati
  3. halkın ilgisi
kamu çıkarına aykırı çalışmak
kamu yararına olmak Fiil, Hukuk
kamu menfaatinin koruyucusu
kamu menfaatine
kamu yararına olmak Fiil
kamu çıkarına aykırı hareket etmek Fiil
kamu menfaatine aykırı hareket etmek Fiil
kamu çıkarına aykırı kısıtlamalar İsim
kamu menfaatine aykırı kısıtlamalar İsim
kamu menfaatine çalışmak Fiil
kamu yararına hizmet etmek Fiil
kamu yararı İsim, Kamu Yönetimi
bir konuya halkın ilgisini çekmek Fiil
kamu yararını parti menfaatine üstün tutmak Fiil