liste haline getirmek Fiil
bir liste haline getirmek Fiil
tedavüle koymak Fiil
soğuk hava deposuna koymak Fiil
(gemi) hizmete koymak Fiil
geçici olarak yönetmek Fiil
karmakarış etmek Fiil
yürürlüğe koymak, uygulamaya koymak Fiil
yürürlüğe sokmak Fiil
yürürlüğe koymak Fiil
Fransızca'ya çevirmek Fiil
harekete getirmek Fiil
harekete geçirme
işletmeye koymak Fiil
işletmeye başlamak Fiil
işletmek Fiil
yörüngeye oturtmak Fiil
düzen vermek Fiil
işin içine katmak Fiil
limana girmek Fiil
tamir için limana çekmek Fiil
uygulamak Fiil
uygulamaya koymak Fiil
yayımlamak Fiil
üretime vermek Fiil
birinin emanet etmek Fiil
trafiğe sokmak İsim, Ulaşım
hizmete sunmak Fiil
devreye almak Fiil
biçime sokmak Fiil
stoka koymak Fiil
piyasaya çıkarmak Fiil
dönüştürmek Fiil
temlik etmek Fiil
sözle/ şifahen anlatmak, ifade etmek.
yazıya dökmek Fiil
kâğıda dökmek Fiil
yazılı hale getirmek Fiil
hizmete koymak Fiil
bindirilmek Fiil
zarflanmak Fiil
vesayet altına alınmak Fiil
havuzlanmak Fiil
karmakarış olmak Fiil
usulüne göre yürürlüğe konulmuş Sıfat, Hukuk
(bir kimseyi) köşeye kıstırmak/sıkıştırmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek, çıkmaza sokmak.
sözleşmeye bir madde eklemek Fiil
sözleşmeye madde koymak Fiil
çatışmayı göze almak Fiil
bir kanunu yürürlüğe koymak Fiil
bir tasarıyı uygulamak Fiil
eyleme geçmek Fiil
bir uyduyu yeryüzünün çevresinde yörüngeye oturtmak Fiil
gemiyi limana sokmak Fiil
bir işe sermaye koymak Fiil
her şeyi yeniden soru konusu yapmak Fiil
piyasaya sahte para sürmek Fiil
piyasaya kalp para sürmek Fiil
askerleri yeniden cesaretlendirmek Fiil
malları depoya almak Fiil
birine fikirler aşılamak Fiil
birisine olmayacak ümitler vermek.
(para) yatırmak, yatırım yapmak.
to put money in real estate. to put one's savings into securities.
kanunu yürürlüğe koymak Fiil
bir teşebbüse can katmak Fiil
bankaya para koymak Fiil
bir bankaya para yatırmak Fiil
tedavüle para yatırmak Fiil
bir girişime para koymak Fiil
tedavüle para çıkarmak Fiil
konutlara para yatırmak Fiil
evlere (arsaya) para yatırmak Fiil
arsaya para yatırmak Fiil
tasarruf bankasına para yatırmak Fiil
birini yeniden cesaretlendirmek Fiil
birinin yoluna engel koymak Fiil
var kuvvetiyle/bütün gücüyle çalışmak, gayretle işe sarılmak/koyulmak, kendini tamamen işine vermek.
dişini tırnağına takarak çalışmak Fiil
bütün varlığını işine adamak Fiil
bir işe canla başla sarılmak Fiil
sorunlarının hallini birine bırakmak Fiil
yatırım sektörüne enerji katmak Fiil
yaptırımlar önlemlerini uygulamaya koymak Fiil
birinin işine burnunu sokmak Fiil
birine biraz moral vermek Fiil
! haydi, çabuk ol/elini çabuk tut!
birini komaya sokmak Fiil, Tıp ve Sağlık
birine bir çiftliği devretmek Fiil
birini kızdırmak Fiil
bir şeyi kuvveden fiile çıkarmak Fiil
kötüye kullanmak Fiil
bir şeyi paketlemek Fiil
bir şeyi bağlamı içine koymak Fiil
bir şeyi yürürlüğe koymak Fiil
tatbik sahasına koymak Fiil
bir şeyi uygulamak Fiil
birinin ağzına lokma vermek Fiil
bir şeyi servise koymak Fiil
birşeye birşey katmak Fiil
birşeye yatırım yapmak Fiil
birşeye birşeyi hasretmek Fiil
birşeye birşeyle katkıda bulunmak Fiil
birşeye birşey harcamak Fiil
birşeyi birşeyle zenginleştirmek Fiil
birşeye birşey ayırmak Fiil
birşeye kaynak ayırmak Fiil
birşeye birşey vermek Fiil
birşeye para yatırmak Fiil
depolamak Fiil
yere düşünce birine acımayıp tekme atmak Fiil
kanunu yürürlüğe koymak Fiil
kanunu uygulamak Fiil
bir kanunu yürürlüğe koymak Fiil
kanunu yürürlüğe koymak Fiil
kanunları yürütmek Fiil
borsa fiyatlarının düşmesine bırakmak Fiil
gemiyi limana sokmak Fiil
birinin kafasına olmadık şeyler sokmak Fiil
bir planı uygulamaya geçmek.