put someone's pip out

  1. birisinin ocağını söndürmek/teşebbüsünü akamete uğratmak.