putty powder

  1. İsim parlatma tozu: camları, madenleri parlatmada kullanılan kalay oksit veya kalay/kurşun oksit tozu.
    putty,
    jeweller's putty ile ayni anlama gelir.