1. işi tamamen terk eden kimse
  2. İsim sebatsız, terkeden, çabuk yılan, zor karşısında çabucak yılıp işi bırakan kimse.