random access

  1. İsim rastgele erişim: Bilgisayar veri saklama ortamında erişilmek istenen tutanağın öncekinden bağımsız olarak
    doğrudan doğruya okunması ya da yazılmasını sağlayan donanım olanağı ve düzenleme yöntemi.
rastgele erişimli düzen
rastgele erişimli bellek. İsim
rastgele erişimli hafıza İsim, Bilgi Teknolojileri