razor and blade

  1. tıraş makinesi ve traş bıçağı (ucuz tıraş makinesi ve pahalı tıraş bıçağı gibi , bir değiştirme öğesi
    gerektiren ürünler için uygulanan fiyatlandırma