1. reel değer
  2. reel fiyat
  3. efektif değer
  4. gerçek değer
  5. net aktif değeri
paranın gerçek değeri
paranın mallara göre ölçülen fiyatı
gayri menkul değeri