1. İsim inziva, münzevilik, dünya işlerinden çekilip yalnız yaşama.