refer a bill to a committee

  1. Fiil bir proje ya da kanun teklifini komisyona göndermek
  2. Fiil bir tasarıyı bir kurula havale etmek