refer future disputes exclusively to english arbitration

  1. Fiil gelecekteki anlaşmazlıkları münhasıran İngiliz hakemlerine havale etmek