1. Geçişli Fiil tutmak, alıkoymak, kendine saklamak.
 2. Geçişli Fiil (kullanmakta/uygulamakta) devam etmek.
 3. Geçişli Fiil elinde tutmak/bulundurmak, korumak, muhafaza etmek.
  to retain one's standards. He retained control
  of the business until he died. Porcelain retains heat longer than metal does.
 4. Geçişli Fiil unutmamak, akılda tutmak.
 5. Geçişli Fiil (yerinde/makamında) tutmak/alıkoymak.
 6. Geçişli Fiil (ücretle avukat/uzman vb.) tutmak, angaje etmek.
  He retained the best lawyer in the city.
okul günlerinin anısını belleğinde canlı tutmak Fiil
arabasını kontrol altında tutmak Fiil
mülkiyeti elde tutma hakkını kullanmak Fiil
zihninde tutmak Fiil
adını açıklamamak
vatandaşlığını muhafaza etmek Fiil
vatandaşlığını bırakmamak Fiil
ilgisini kaybetmemek Fiil
(US) vatandaşlığından ayrılmamak Fiil
mevkiini muhafaza etmek Fiil
mevkiinde kalmak Fiil
aklı yerinde olmak (bütün akli melekelerine sahip olmak Fiil
alıkoyma İsim, Hukuk
(Br) US avukat tutmak Fiil
birinin anısını zihninde taze tutmak Fiil
(Br) avukat tutmak Fiil
bir şartı muhafaza etmek Fiil
bir hakkı elinde tutmak Fiil
ölçü dahilinde davranmayı bilmek Fiil
bir avukat tutmak Fiil
(ücretten) vergi kesmek Fiil
bir temsilci tutmak Fiil
maaşın bir kısmını alıkoymak Fiil
eski bir âdeti alıkoymak Fiil
defterleri saklamak Fiil
müşteri tutmak Fiil
kendine alıkoymak Fiil
ipka etmek Fiil
gündelik masraflar karşılığı tutmak Fiil
kârı genişleme harcamaları için ayırmak Fiil
kârı genişleme harcamaları için ayırmak Fiil
birini hizmet etmesi için tutmak Fiil
tutmak Fiil
birinin işten ayrılmamasını sağlamak Fiil
görevlendirmek Fiil
işe almak Fiil
birinin çalışmaya devam etmesini sağlamak Fiil
birini görevinden alıkoymak Fiil
üstünlüğü/zaferi korumak.
başta gitmek Fiil
kârı dağıtmamak Fiil
mülkiyeti elinde tutmak Fiil
ücretleri alıkoymak Fiil
ihracat dövizini kullanma hakkı
Üye Devletler... hakkını saklı tutar