1. Denizcilik donanım
  2. Denizcilik arma
  3. İsim (gemi) donanım, arma.
  4. İsim vinçle kaldırma.
  5. İsim giydirme, giydirip kuşatma, donatma.
ihalede danışıklı hareket İsim, Rekabet Hukuku
fren balatası İsim
yük donanımı
borsa manevrası
borsa dalaveresi
ana arma, geminin asıl ana halatları.
tesir ve nüfuz ile oy toplama
şike Spor
gemi teçhizatı
gergi
belirli bir hisse senedini büyük miktarda satın alıp veya satın alma haklarını elde edip geçici olarak
piyasayı kontrol altına alma