1. İsim sıra, dizi, saf.
  a row of apple trees.
  in a row: sıra ile, birbiri ardınca.
 2. İsim sıra evler.
 3. İsim sıra evleri olan sokak.
 4. İsim (satranç/dama tahtasında) sıra, yatay kareler dizisi, 5.
  hard/long row to hoe: güç durum/koşullar,
  yapılması güç/zor iş, çileli/meşakkatli hayat.
  Mary's got a hard row to hoe, living with that nasty old man.
 5. İsim kürek çekme.
 6. İsim sandal gezintisi, kayıkla dolaşma.
 7. İsim kavga, dövüş, kargaşa, vuruşma, dalaşma.
  He's always having a row with his wife.
 8. İsim gürültü, patırtı, velvele, şamata.
 9. İsim (yün vb.) yumak, top.
 10. Fiil dizmek, sıralamak, sıraya koymak, saf yapmak, hizaya getirmek.
 11. Fiil kürek çekmek, kürek kullanmak.
  to row against the tide: akıntıya karşı kürek çekmek.
 12. Fiil kürek çekerek/kürekle yürütmek.
 13. Fiil küreklerle mücehhez olmak.
 14. Fiil (yarışta) kürek çekmek.
 15. Fiil kavga etmek, dövüşmek, vuruşmak, dalaşmak, gürültü/patırtı etmek, arbede/çıngar çıkarmak, ortalığı birbirine katmak.
 16. Fiil sarmak, yumak/top yapmak.
işleri düzene koymak Fiil
organize olmak Fiil
toparlanmak Fiil
işlere çekidüzen vermek Fiil
organize olmak Fiil
işleri düzene koymak Fiil
toparlanmak Fiil
işlere çekidüzen vermek Fiil
şunun bunun davasıyla ilgili olmamak Fiil
üstüste ... kere Zarf
üstüste ... defa Zarf
üstüste ... sefer Zarf
üstüste ... kez Zarf
büyük gürültü
hep kavgaya hazır olmak Fiil
idam sırasını beklemek Fiil, Hukuk
satır delgili kart
ikili sayılar satırı
idam mahkûmları hücreleri dizisi.
aile kavgası İsim
kızılca kıyamet
kavgaya girişmek Fiil
hayhuy
şamata
kabul etmemek Fiil
protesto etmek Fiil
kasıp kavurmak Fiil
(satrançta) şahın bulunduğu sıra. İsim
grev gözcülüğü kavgası İsim
siyasi çekişme
zırıltı çıkarmak Fiil
batakhane, ucuz meyhanelerin, âdi otellerin bulunduğu ve evsiz barksız takımının barındığı mahalle.
tarumar etmek Fiil, Askerlik
gürültü patırtı
siya etmek Fiil
kürek çekmek Fiil
sıra ev
sıra ev, birbirine bitişik ve aynı tip evlerden herbiri İsim
sıra evler İsim
aynı gemide yolculuk etmek Fiil
kader birliği etmek Fiil
evler dizisi
yer sırası
uzun ve meşakkatli iş.
ön sıra da yer
ön sırada yer
zor iş
işi zor olmak Fiil
bir yeri gürültüye boğmak Fiil
birbirine bitişik yapı dizisi