sales control

  1. satış denetimi (satışları yöneten personelin benimsemiş olduğu denetim yöntemi
  2. satış denetimi
satış makbuzu kontrolü
satış ilerleme kontrolü