1. İsim süs için elbiseye takılan para biçiminde pul.
  2. İsim (eskiden Venedik ve Türkiyede kullanılan) altın sikke.