settlement agreement

  1. İsim, Hukuk sulhname
  2. tazminat sözleşmesi
  3. hesap ödeme anlaşması